Wat de synode drijft … in de discussie M/V.

Wat de synode drijft … in de discussie M/V.

19 mei 2014 22:17 Reageren is uitgeschakeld

´Wat ons drijft …´

Het synodejournaal dat verslag doet van de synode-zitting over het onderwerp M/V in de kerk op 17 mei 2014 (http://www.gkv.nl/wat-ons-drijft/) heeft als kopje meegekregen: ´Wat ons drijft …´. Verwezen wordt naar de woorden waarmee de synode begon: ´Ons drijft de liefde van Christus.´ Het lijkt erop dat de voorzitter van de dag, br. Klaas Wezeman, deze woorden zelf zo gebruikt heeft.

Mooie woorden waarmee Paulus zichzelf aanprijst als onbaatzuchtig dienaar van Christus. Prima woorden om elkaar in algemene zin mee te geven aan het begin van een vergadering met vele zittingen.

Maar wat doen die woorden op deze plek? In deze concrete discussie? Waarin weliswaar nog geen besluit genomen werd, maar wel een duidelijke denkrichting  aan het licht kwam? Nl. veel kritiek op het deputatenrapport en veel lof voor het hoogleraren-advies. Willen deze woorden hier suggereren dat je hier wel moet uitkomen als de liefde van Christus je drijft? Krijgen ze daarmee, ongetwijfeld onbedoeld, niet de functie van een machtswoord? En gaat er niet de suggestie van uit dat wie anders denkt zich niet laat drijven door de liefde van Christus? ´Christus staat achter ons, dus …´.  ´Jeder Konsequenz führt zum Teufel …´

Ik ga er, goedgelovig als ik ben,  zonder meer vanuit dat de beste synodebroeders het zo niet bedoeld hebben, maar het toont wel aan dat je heel voorzichtig moet zijn met het zomaar toepassen van bijbelwoorden in een ´actueel concrete bepaaldheid´. Over hermeneutiek gesproken! Die voorzichtigheid mis ik in de woorden van bv. de synodevoorzitter, die althans blijkens het verslag in het Nederlands Dagblad, zijn onaanvaardbaar heeft uitgesproken over bepaalde passages in het deputatenrapport, waar volgens hem ´een regel van God door mensen buiten werking wordt gesteld´. Geeft hij zo eerlijk weer wat deputaten beweren? Zij stellen geen regel van God buiten werking. Zij proberen alleen de betekenis ervan voor vandaag te ontdekken. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar als de liefde van Christus je drijft, mag je niet zo je opponenten wegzetten. Dan gaat het wel aardig in de richting van machtswoorden.

Ook inhoudelijk heb ik wel vragen bij dit bijbelgebruik in het synode-journaal. Als de liefde van Christus de drijvende kracht is in de synode-discussie waarom lees ik dan zo weinig over de vele woorden van diezelfde Jezus Christus, die mannen en vrouwen dezelfde plek geeft in zijn Koninkrijk, die vrouwen aanprijst als voorbeeld omdat zij Hem zo goed begrijpen, die vrouwen inzet als verkondigers van de Paasboodschap? Woorden van Jezus die voor geen misverstand vatbaar zijn. En waarom lijkt nog geen handjevol woorden van Paulus dan wel zo leidend te zijn? Woorden die in hun eigen context ongetwijfeld voor iedereen meteen helder zijn geweest, maar die in de context van vandaag heel veel vragen oproepen!

Ik hoop en bid van ganser harte dat de 36 mannelijke afgevaardigden daar in Ede, na hun oor gegeven te hebben aan 7 mannelijke hoogleraren, voor het vervolg ook willen luisteren naar een aantal vrouwelijke kinderen van God die staan te popelen om hun van de Geest gekregen gaven onbekommerd en royaal in te zetten in de opbouw en leiding van de gemeente  door verkondiging, toerusting, pastoraat en diaconaat. Gedreven door de liefde van Christus!

Reageren is uitgeschakeld