Mijn Amsterdamse leven

Mijn Amsterdamse leven

6 maart 2015 10:59 Reageren is uitgeschakeld

 

Mijn Amsterdamse leven (deel 1).

Een dikke knuffel van een zwetende Egyptenaar met een bierkegel van hier tot Cairo, daar doe je het toch voor?! Ik had samen met hem een gezondheidsverklaring ingevuld, waar hij met zijn gebrekkige kennis van het Nederlands en 12 halve liters bier per dag niet uit kwam. Diep dankbaar liep hij weg, mij achterlatend, ook diep dankbaar dat ik dit mag doen!

Als één lied voor mij inhoud gekregen heeft sinds ik per 1 januari elke woensdag naar Amsterdam ga is het wel: ´Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn´. Nee, ik voel me geen Messias, maar wel een mens die naast zijn medemensen mag staan in hun geschonden bestaan.

Ik moest even zoeken naar een woord dat de bezoekers van het inloophuis het beste typeer. Ik kwam uit bij ´geschonden´. Beschadigd door een liefdeloze opvoeding, aan de grond geraakt door de vele harde klappen van ´het leven´, failliet en nu dakloos door enkele verkeerd uitgepakte keuzes, vertrouwen kwijtgeraakt in medemensen die een paradijs beloven, maar in een hel doen belanden, cynisch geworden door een bureaucratische overheid, nooit aan de bak gekomen door ziekte op ziekte: zie daar enkele situaties die langs kwamen in de afgelopen 6 weken.

En dan aan deze mensen een dag warmte kunnen aanbieden, een stoel om op te zitten, een tafel om je hoofd even op te leggen, een kop koffie, lekker stuk speculaas, een bord macaroni. Heel simpel, maar wat is het basaal in het Koninkrijk vandaag! Het maakt mij ook tot mens. Heeft God het zo bedoeld? Natuurlijk heeft God die ellende niet bedoeld. Maar nu die ellende er toch is, nu wel.

Ik moet zo vaak denken aan hoe het evangelie veel woorden en werken van Jezus inleidt: ´Jezus zag hem …´. Daar begint het. De ander zien. En ik ben heel dankbaar dat het mij mogelijk wordt gemaakt om een dag in de week vrij te maken voor dit werk!

Naast de materiele dingen van koffie en macaroni heb ik ook al heel wat gesprekken mogen voeren. Het moest even op gang komen, maar het kruisje om mijn hals heeft al heel wat openingen gegeven voor goede gesprekken over het christelijk geloof. Er bestaan bij deze mensen veel verwrongen beelden van dat christelijke geloof. Sommigen zijn ronduit negatief en afwijzend, anderen heel diep gelovig, maar dan op hun eigen manier. In veel gevallen heeft de kerk helemaal afgedaan. Die verwrongen beelden hebben ook vaak te maken met een geest die door overmatig alcohol- en drugsgebruik van alles door elkaar haalt. Zo sprak ik vorige week met iemand, die heel veel wist van de oude griekse filosofieën, en van de verschillende wereldgodsdiensten, maar alles door elkaar haalde en er voor zijn eigen levensbeschouwing een wonderlijke cocktail van had gemaakt. Niet te volgen, maar wel mooi om in het gesprek daarover te proberen iets van lijn aan te brengen en vooral om bepaalde gedachten terug te kunnen brengen tot de kern van het evangelie: ´Kijk, wat je nu zegt, dat zei Jezus ook al …´. ´O ja? Dat wist ik helemaal niet! Is Jezus echt zo?´ Weer een ander probeerde mij ervan te overtuigen dat ik naar de hel ga omdat ik niet rooms-katholiek was. Het is hem niet gelukt tot nu toe! En nummer 3 kwam bij me omdat hij bang was voor oorlog met alle geweld in de wereld en zich afvroeg of ik met mijn kruisje die angst ook kende. Sowieso vind ik het opvallend dat veel van de bezoekers erg bezig zijn met de ontwikkelingen op het wereldtoneel en in de politiek en zich daar zorgen over maken. Maar dan wel weer vaak met hun eigen verwrongen kijk op de dingen!

Er voor deze mensen zijn, met een beetje aandacht, zorgzaamheid, praktische hulp, proberen even boven het alledaagse uit te kijken naar hoe God aanwezig is in dit leven. Ik voel me bevoorrecht dat ik elke woensdag hiervoor een breek in de week mag maken!

Samen met twee vrijwilligers, Fintcent en Andre, beginnen we de dag met gebed. We sluiten ook gezamenlijk af. Daarbij bidden en danken we God voor het licht dat Hij laat schijnen op de Wallen en dragen we de bezoekers aan zijn liefde op!

Deze eerste weken heb ik vooral gebruikt om kennis te maken met de gebruikelijke gang van zaken. Met de stichting ´Tot heil des volks´ heb ik afgesproken dat ik ga proberen meer inhoud te geven aan het missionaire doel van het inloophuis. Ik hoop binnenkort een keer te peilen in hoeverre er bij de bezoekers interesse is om ´s middags meditatief/ intuïtief te gaan schilderen. Zo hoop ik met een enkeling diepere contacten op te kunnen bouwen die echt gericht zijn op groei van geloof.

Ik wil bij dezen iedereen die financieel bijdraagt om dit werk mogelijk te maken, hartelijk bedanken! Mocht je een gift willen overmaken, dan kan dat op IBAN NL34INGB0000104944, t.n.v. Stichting Tot Heil des Volks, Amsterdam, o.v.v. AHA-2015.

 

aha1

 

Reageren is uitgeschakeld