Over mij

In mijn welkomstwoordje  had ik het over een zoektocht naar ´rust-in-God´. Ik denk dat ik op die manier wel aardig mijn leven getypeerd heb. Ik ben geboren op 11 september 1958 en groeide op in een domineesgezin. Dat betekende dat ik als kind vaak verhuisd ben en die lijn heb ik voortgezet toen ik zelf dominee werd in 1984 in Vlissingen. Al met al ben ik de 54 jaren van mijn leven tot nu toe 17 keer verhuisd! Dat betekent dat ik geleerd heb me aan allerlei nieuwe situaties aan te passen, maar het betekent ook dat ik nogal wat onrust heb gekend in mijn leven. In mijn hoofd is het dan ook net een flipperkast af en toe. Ik ben dus al heel vroeg op zoek gegaan naar iets wat mij rust geeft. En dat is voor mij God geworden, de Schepper, de grote stabiele Factor in mijn leven! Het feit dat ik, na soms heftige dwaalpartijen, steeds weer bij Hem uitkom ervaar ik als een groot wonder. En ik zie er Gods genade in dat Hij mij niet loslaat. ´God is trouw, Hij laat nooit los, wat Hij met zijn eigen hand gemaakt heeft!´

De kerk heeft altijd een grote plaats ingenomen in mijn jeugd. Maar ik ben meer en meer tot het inzicht gekomen dat niet de kerk, maar God en Jezus Christus mijn leven bepalen. En dat wat zij doen goed is, ook al stik ik soms in de vragen aan hun adres, omdat ik zo weinig begrijp van het leven. Mij spreken de Psalmen dan ook erg aan, waarin vaak vanuit een kapot leven omhoog geschreeuwd wordt naar een God die beloofd heeft te zullen luisteren. Daarover preken vind ik fantastisch!

In 2001, tijdens een periode van overspanning kwam de noodzaak van het ontwikkelen van een hobby sterk op me af. Ik ben toen begonnen met schilderen. Niet omdat ik dacht dat goed te kunnen, maar je moet toch ergens beginnen. Aan de Muzerie, Kunstcentrum in Zwolle, werd door docent Manon de Roode een cursus ´Beginnen is de kunst´ aangeboden. Daar ben ik naar toe gegaan en dat is, na mijn huwelijk,  misschien wel de beste stap van mijn leven geweest. Sinds die tijd ben ik in de ban van kleuren en vormen. Ik ben heel anders tegen dingen gaan aankijken, letterlijk en figuurlijk. En ik ben me nog meer gaan verwonderen over hoe mooi Gods schepping is. Maar de keerzijde daarvan is dat je dan ook meer oog gaat krijgen voor alles wat kapot is, wat niet meer mooi is en wat er om schreeuwt om recht gezet te worden. In mijn schilderijen kun je die beide kanten van het leven terug zien. Overigens heb ik sinds mijn verhuizing naar Kampen in 2008 les gehad van Andrea Veldman, docent op Quintus, Centrum voor Kunsteducatie,  en volg ik bij haar nog steeds het Open Atelier.