Een volk krijgt het koningslied dat het verdient.

Een volk krijgt het koningslied dat het verdient.

25 april 2013 13:33 Reageren is uitgeschakeld

Nee, dit wordt niet de zoveelste goedkope poging om het koningslied af te serveren. Als Nederlanders dit willen zingen, moeten zij dat vooral doen. Maar ondertussen beklaag ik wel de arme Willem Alexander, die door dit volk wordt opgezadeld met torenhoge verwachtingen waaraan hij nooit en te nimmer kan voldoen:

´Ik bescherm je tegen alles wat komt.

Ik zal waken als jij slaapt.

Ik behoed je voor de storm´.

 Het wordt uit de tekst zelf niet duidelijk, maar ik neem aan dat deze woorden bedoeld zijn als komende uit de mond van de koning richting het volk. Het zijn in ieder geval woorden die van ouds passen bij een koning. Die strijdt voor en waakt over zijn volk.

Maar goed, als ik Willem IV was, en ik zou met deze verwachtingen bij het volk aan mijn koningschap moeten beginnen, zou ik gauw mijn plekje naast Bertha 38 innemen en de Tweede kamer vragen om het koningschap met onmiddellijke ingang ceremonieel te verklaren! Want dit kan een koning die alleen maar mens is natuurlijk nooit waarmaken.

Ik ken een andere Koning, die zegt: ´Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld´. Het is koning Jezus Christus.

Ondertussen is het veelzeggend dat Nederlanders, die massaal koning Jezus in het museum plaatsen, toch op zoek zijn naar bescherming, ´een baken in de nacht, een haven in de duisternis´. Er spreekt een sterk verlangen uit het koningslied naar rust en veiligheid. Misschien moet ik wel zeggen: een wanhopig verlangen, want het is gericht aan het verkeerde adres. Laat Willem Alexander vooral lekker gaan slapen ´s nachts. Dat heeft hij nodig om koning te kunnen zijn in Nederland.

Er is er Éen die over hem en over mij waakt als ik slaap. En Zíjn huldiging vier ik op Hemelvaartsdag, 9 mei a.s. En dan zing ik een ander koningslied:

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam

Reageren is uitgeschakeld