De regiopredikant

De regiopredikant

22 juni 2015 08:22 Reageren is uitgeschakeld

De regiopredikant

De droom van Bert de Leede (ND  13 juni 2015) over de toekomstige predikant als non-conformist en apostel nodigt uit om mee te dromen. (In Het ND van 22 juni las ik een artikel van collega Sijtze de Bruijne waarin hij veel verwoordt van de gedachten die ik vandaag op papier had willen zetten. Ter aanvulling publiceer ik mijn eigen gedachten toch maar via dit kanaal.)

Ik droom van een regio-predikant die in een soort van ´maatschap-zonder-commercieel-oogmerk´ samen met een aantal collega’s een aantal gemeentes bedient met het Woord. De meeste classes bestaan uit een paar grotere kerken en een paar kleinere kerken. Vaak heeft een kleine gemeente niet of nauwelijks middelen om een eigen predikant te bekostigen met als gevolg jarenlang ´behelpen´ met een vacature. Een bijkomend –positief- gevolg is dat in die kerken juist door dat vacant-zijn vaak veel meer gemeenteleden actief zich laten inzetten om het gemeenteleven draaiende te houden. Zo werkt de Geest ook nog eens keer! Sowieso is het gemiddelde gemeentelid mondiger geworden en worden mannen en vrouwen veel meer ingezet op plekken waar je vroeger exclusief de dominee zag opereren (allerlei vormen van pastoraat, catechese, leiding-geven)

Dat geeft kansen aan de predikant als ´Man-van-het-Woord´. Hij kan zich focussen op zijn kerntaak als verkondiger van het evangelie (inside en outside) en hoeft niet meer de als de enige professional en all-rounder fulltime door de gemeente te rennen.

Ik droom dus van een constructie waarin, bij wijze van voorbeeld, 3 predikanten vanuit een soort maatschap een 5-tal gemeentes (groot en klein) bedienen.

Ik zie daarin een aantal grote voordelen:

  1. Het sluit aan bij het ´apostolaat´ van iemand als Paulus, die als rondreizend prediker ook zijn gaven effectief inzette in dienst van meerdere gemeentes. Je maakt als predikant niet meer één preek voor één gemeente, maar met die ene preek bereik je maar liefst 5 gemeentes!
  2. Het stimuleert de predikant om zijn rol als eenzame solist los te laten en samenwerking te zoeken met collega´s. Dat slijpt en bouwt en scherpt op. Die samenwerking is ingebed in een gezamenlijke geestelijke omgang in gebed en luisteren naar Gods stem, waardoor ook de geestelijke diepgang meer geborgd is. Hiermee heb ik meteen het pleidooi van Jos Douma (https://josdouma.wordpress.com/2015/06/16/de-predikant-2025-apostel-en-non-conformist/) voor de dominee als monnik meegenomen in mijn droom. De regio-predikanten als ´monastieke broeders´!
  3. Het voorkomt dat een gemeente haar predikant helemaal voor zichzelf opeist en leegzuigt als de allrounder die voor alle klussen 24/7 beschikbaar is. (Ik krijg altijd een wat onbehaaglijk gevoel als de ouderling bij de afkondigingen voor de dienst vermeldt dat ´in deze dienst voorgaat onze eigen dominee´. Ik denk dan altijd wat recalcitrant: hoezo ´onze eigen´? Ik ben niet van jullie. Ik ben van mijn Zender! Over apostolaat gesproken!)
  4. Het maakt de predikant meer onafhankelijk en vrij ten opzichte van allerlei bestaande denk- en verwachtingspatronen in de gemeente. Hij kan ´vrijuit spreken door zijn geloof in Christus Jezus´ (1 Timoteus 3 : 13). Zo vul ik het non-conformisme van Bert de Leede in.
  5. Het voorkomt dat de predikant zich helemaal zijn eigen gemeente in laat zuigen. De gemeente is immers niet van hem, maar van Christus! En de Geest van die Christus waait toch wel door de gemeente heen ook als de predikant er even een tijdje niet is. In een maatschap maak je duidelijke (werk-)afspraken over wie waar goed in is en wie zich dus waar en wanneer laat inzetten. Het helpt om een verantwoorde scheiding aan te brengen tussen werk en privé, waardoor ook het gezin van de predikant zich wat kan ontworstelen aan de traditionele ‘glazen-huis´-problematiek. Je hoeft immers niet meer persé in je eigen gemeente te wonen. Want die bestaat niet meer!

Voor een gemeente is de variatie aan voorgangers een groot voordeel ten opzichte van de huidige situatie waarin dominee en gemeente soms jarenlang ongewenst tot elkaar veroordeeld zijn. (´Verandering van spijs doet eten!´).

Reageren is uitgeschakeld