Welkom op mijn website!

Welkom op mijn site! Leuk dat je mij hebt opgezocht! Deze website heb ik geopend omdat ik graag met mensen wil delen hoe God met zijn kracht en liefde mij heeft aangeraakt. En hoe dat zich uit in verschillende vormen. Zo kun je op deze site preken lezen die ik in de Eudokiakerk in Kampen gehouden heb. Je kunt meestal ook doorklikken om de kerkdienst zelf te beluisteren. Vaak komt een preek beter tot zijn recht als je die in de eigen context kunt plaatsen.
Daarnaast kun je kennis nemen van hoe ik in mijn vrije tijd iets van de kleurrijke schepping van God probeer te vangen in mijn schilderijen.
Af en toe zal ik ook via een blog gedachten verwoorden waarvan ik denk dat ze iets kunnen toevoegen.
Ik hoop dat ik er zo iets aan kan bijdragen dat de bezoeker van deze site verder komt in zijn zoektocht naar ´rust-in-God´.